ಸೂರ್ಯೋದಯ:೬.೫೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:೫.೫೭
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ: ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಮುಡಿ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ  ೧೨.೦೦ ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥವಿತರಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ೭.೦೦ ಘಂಟೆಗೆ
ಮೊಕ್ಕಾಂ- ಝಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ದಾದರ್, ಮುಂಬೈ
Facebook Comments