Tag shreemukha

05-07-2010ದಿನಚರಿ

||ಹರೇ ರಾಮ||
ಬೆಳ್ಳೀಗ್ಗೆ.೦೯.೦೦ ರಿ೦ದ ೧೧.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ .ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಿಕ್ಷಾ.
ಮಧ್ಯಾನ.೧೨.೦೦ ರಿ೦ದ ೦೨.೨೦ ರ ವರೆಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮ೦ಗಳರತಿ ಬಿಕ್ಷಾ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ
ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆನುಗ್ರಹ.

A Wonder……!!!!!!

ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿರಿ. . . .

“ಶ್ರೀಮುಖ” ವಿಭಾಗ ಯಾಕಿದೆ? ಶ್ರೀಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಚೋದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ… ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭ. . . . !

© 2021 HareRaama : Official website of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamiji, Pontiff – Sri Ramachandrapura Matha Hosanagara — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑