Category AV/Audio

ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳ ಸಮಗ್ರ ತಾಣ.

ನಿತ್ಯಪ್ರಾರ್ಥನಾ : ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮೊಳಗುವ ಈ ಮಂಗಲಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಯ ಮನೆ-ಮನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯಮೊಳಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಶಯ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯಪಠಿಸಿ ಕರುಣಾವಾರಿಧಿಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಾಧನಾಪಂಚಕ ಪ್ರವಚನದ ಧ್ವನಿ-ಸುರುಳಿಗಳು

Title Play Download 21-08-2016Pravachana 256 Link 20-08-2016Pravachana 255 Link 19-08-2016Pravachana 254 Link 18-08-2016Pravachana 253 Link 17-08-2016Pravachana 252 Link 16-08-2016Pravachana 251 Link 11-08-2016Pravachana 250 Link 10-08-2016Pravachana 249 Link 09-08-2016Pravachana 248 Link 08-08-2016Pravachana 247 Link 07-08-2016Pravachana 246 Link 06-08-2016Pravachana 245 Link 05-08-2016Pravachana… Continue Reading →

Pravachana Audios: ಛಾತ್ರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪ್ರವಚನದ ಧ್ವನಿ-ಸುರುಳಿಗಳು

Title Play Download 31-07-2015 Link 01-08-2015 Link 02-08-2015 Link 03-08-2015 Link 04-08-2015 Link 05-08-2015 Link 06-08-2015 Link 07-08-2015 Link 08-08-2015 Link 09-08-2015 Link 11-08-2015 Link 12-08-2015 Link 13-08-2015 Link 14-08-2015 Link 15-08-2015 Link 16-08-2015 Link 17-08-2015 Link 18-08-2015 Link 19-08-2015… Continue Reading →

ವಿಶ್ವಯೋಗ ದಿನದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನದವರ ಸಂದೇಶ

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನದವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಾನುಗ್ರಹ
Sri Sri’s Srimukha Sandesha on the occasion of International Yoga Day.

ಹನೂಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

Title Play Download Audio Download

09-05-2015 – ಹುಕ್ಲು, ಸಾಗರ: ಭಾವಪೂಜೆ ಧ್ವನಿ-ಸುರುಳಿ

Title Play ಭಾವಪೂಜೆ

ದೇವ್ಯಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ

Title Play Download Audio Link

ಸಿಗಂದೂರು ಪಾದಾರ್ಪಣ-25 (ದೇವ್ಯಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ) ಪ್ರವಚನದ ಧ್ವನಿ-ಸುರುಳಿಗಳು

Title Play Download Pravachana Link Link Link

24-04-2015 – ಭಾನ್ಕುಳಿಮಠ: ‘ಭಾವ ಪೂಜೆ'(Audio)

Title Play Download ಭಾವ ಪೂಜೆ 24-04-2015 Link

ವಿಷ್ಣುಷಟ್ಪದೀ (audio)

ಹರೇರಾಮ, ವಿಷ್ಣುಷಟ್ಪದೀ ಹಾಡಿದವರು: ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ ಸಹ ಗಾಯಕರು: ಶ್ರೀ ಸಾಕೇತ ಶರ್ಮ, ಕುಮಾರಿ ದೀಪಿಕಾ, ಕುಮಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್: ಸೂರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತಾಳ:ಅನೂರಾಧಪಾರ್ವತೀ Title Play ವಿಷ್ಣುಷಟ್ಪದೀ ಅವಿನಯಮಪನಯ ವಿಷ್ಣೋ ದಮಯ ಮನಃ ಶಮಯ ವಿಷಯಮೃಗತೃಷ್ಣಾಮ್ | ಭೂತದಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯ ತಾರಯ ಸಂಸಾರಸಾಗರತಃ ||೧|| ದಿವ್ಯಧುನೀಮಕರಂದೇ ಪರಿಮಲಪರಿಭೋಗಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ | ಶ್ರೀಪತಿಪದಾರವಿಂದೇ ಭವಭಯಖೇದಚ್ಛಿದೇ ವಂದೇ… Continue Reading →

« Older posts

© 2022 HareRaama : Official website of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamiji, Pontiff – Sri Ramachandrapura Matha Hosanagara — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑