|| ಹರೇರಾಮ ||

Jagadguru Shankaracharya Maha Samsthanam,
Sri Samsthana Gokarna,
Sri Ramachandrapura Matha
Sri Sri Raghaveshwara Bharati Maha Swamiji

Sri Sri Raghaveshwara Bharati Maha swamiji – is the current pontiff of Sri Ramachandrapura Matha, Karnataka, an Adwaita Vedanta school, started by Adi Shankaracharya in 8th century AD.
Sri Matha has the uniqueness of unbroken lineage of Peethadhipathis (Spiritual Head) since Adi Shankaracharya himself till the current 36th Shankaracharya – HH Sri Sri Raghaveshwara Bharati MahaSwamiji.

Sri Swamiji is famous for his contribution in protection of Indian indigenous cows, with several socioeconomic movements.
Narration of Raamaayana, “Raama Katha” is a special musical-spiritual event conducted by Sri Swamiji at occasions.

HareRaama” is a slogan by Sri Swamiji, and pronounced by HH very frequently during communications & conversations.
All are welcomed to join hands in noble causes of Sri Matha & Sri Swamiji.

Contact:

EMail info@hareraama.in |
admin@hareraama.in
Appointment bheti@hareraama.in
Facebook www.facebook.com/Hareraama.In
Twitter www.twitter.com/hareraama
Google Plus www.plus.google.com/+HareRaamaSriSri
Youtube www.youtube.com/c/HareRaamaSriSri

www.youtube.com/user/RaamaKatha

SoundCloud www.soundcloud.com/HareRaama
LIVE Channel www.hareraama.in/Live
Phone +91 9449595201 | 202 | 208
Administrative Office ‘Sri Ramashrama’, #2A, J.P. Road,
Girinagar 1st Phase, Bangalore – 560085,
Karnataka, India
Telefax : 080 26724979
Main Branch Sri Ramachandrapura Math
Post Haniya, 577418
Hosanagara Taluk, Shimoga District,
Karnataka, India
Telefax : 08185-256050

~
Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam – Shree Samsthana Gokarna
Sri Ramachandrapura Math

Photo Gallery:

 

ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಈಗಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು – ಪರಮಪೂಜ್ಯರೂ, ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಲೀನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ೧೯೯೪ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು.

೧೯೯೯ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಲದಿಂದ ಜನಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವ ಕಾರುಣ್ಯದ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಈ ಜಗತ್ತು ಅವಿರತವಾಗಿ ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೂ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಲೆನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಧೀಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ, ತಪೊಬಲ, ಜೀವದಯೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಾಯಕರನ್ನಾಗಿಸಿವೆ.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಿರುದುಬಾವಲಿಗಳು:

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ, ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಪಾರಾವಾರಪಾರೀಣ,
ಯಮನಿಯಮಾಸನಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಧ್ಯಾನಧಾರಣಸಮಾಧ್ಯಷಾಂಗಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನನಿಷ್ಠ,
ಷಡ್ದರ್ಶನಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ, ತಪಶ್ಚಕ್ರವರ್ತ್ಯಾದ್ಯನೇಕವಿಶೇಷಣವಿಶಿಷ್ಟ
ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯ
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಂದಾಚಾರ್ಯಾವಿಛ್ಛಿನ್ನಗುರುಪರಂಪರಾಪ್ರಾಪ್ತ
ಸಕಲನಿಗಮಾಗಮಸಾರಹೃದಯ, ಸಾಂಖ್ಯತ್ರಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ವೈದಿಕಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾದಿಬಿರುದಾಂಕಿತ
ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಹಾರಾಜಧಾನೀ ವೈಭವಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ,
ವಿಖ್ಯಾತವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜಗುರು,
ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯ

ಶ್ರೀಮಚ್ಛತಶೃಂಗಪುರವರಾಧೀಶ್ವರ,
ಶ್ರೀಮಚ್ಛರಾವತೀತೀರವಾಸ,
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠಸ್ಥ
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಚಂದ್ರಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕ
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರಭಾರತೀ ಶ್ರೀಗುರುಕರಕಮಲಸಂಜಾತ
|| ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ||
~*~*~
Facebook Comments Box