ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲಾ
ಗಂಗಾಪುರ, ಅಂಚೆ: ಗಂಗಾಪುರ,
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು,
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೭೩ – ೨೬೬೫೮೧,
ಮೊ : ೯೪೪೯೯೨೫೫೧೩

Facebook Comments