ಶ್ರೀ ಬಟ್ಟೆವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಅಂಚೆ : ಕೆಕ್ಕಾರು, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು,
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೮೭ – ೨೮೫೩೮೫

Facebook Comments