ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯ ಕೊಳಗದ್ದೆ,
ಅಂಚೆ : ಖರ್ವಾ, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೮೭ – ೨೬೯೯೭೯

Facebook Comments