ಶ್ರೀ ಉಮಾಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಗೇರುಕಟ್ಟೆ, ಅಂಚೆ : ಕಲ್ಲಡ್ಕ,
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೫೫ – ೨೬೭೪೦೬

Facebook Comments