13-18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013: “ಅನಂತ ಗೋಯಾತ್ರೆ”
ಪೆರ್ಲ – ಬಜಕ್ಕೂಡ್ಳು ಗೋಶಾಲೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯಾತ್ರೆ “ಅನಂತ ಗೋಯಾತ್ರೆ”, ಅನಂತಪುರದಿಂದ ತಿರುವನಂತ ಪುರದ ತನಕ…

(ಆಮಂತ್ರಣ ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ, ಪ್ರಸಾರ-ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಮಂಡಲ)

 

Facebook Comments