||ಹರೇರಾಮ||‌

ಸಸ್ನೇಹ ವಂದನೆಗಳು.

ಸಕ್ರಿಯ ಓದುಗರನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಭಾರತೀ ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮೃದುಪ್ರತಿ (soft copy) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ -2021 ಮಾಸದ ಧರ್ಮಭಾರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸೂ: ಧರ್ಮಭಾರತೀ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ₹700/- ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿಸಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಿ.

Account Name: Bharathi Prakashana
Account Number : 3132500100604701
IFSC : KARB0000313
Branch : Hosanagara

ಶ್ರೀ ಮಠದ ಸತ್ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಗತ್ಯ.
••

ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ:
• Twitter – @Dharma_Bharathi
• FaceBook – Dharma Bharathi
• WhatsApp: +919591542454
• E-Mail: info@dharmabharathi.org

||ಹರೇರಾಮ||

Facebook Comments Box