LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಕುಣಿಯುತಲಿತ್ತು! : ಶ್ವೇತಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, US

Author: ; Published On: ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 17th, 2014;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಮುಂಡಾಜೆ) ಕಾನಾವು – ಇವರು ಚಕ್ರಕೋಡಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕಾನಾವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸೇರಿದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರದ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಹೃದಯ ಅವರದ್ದು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಮ್ಮುಖ ಲೇಖನರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾರವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗುರುಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
~
ಸಂ

ಹೆಡ್ಡನಾಗಬೇಡೋ, ತಿಂದೀ ನೀ ಮಣ್ಣ!!
ಹಣ ಮುಕ್ಕುವ ಚಪಾಲಾ ಏಕಿನ್ನು?
ಮುಕ್ಕಿ ಕುಡಿಸೀತು ನೀರನ್ನು!

ಹಣದ ಚಪಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ಗುರುಪೀಠದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮೇಲಿನ “ಗೀತೆ”ಯoತೆ ಆಗಲಿದೆ ಅವರ ಜೀವನದ “ಗತಿ”!
ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ..
“ಇಲಿಯನ್ನು ಉಗ್ರಾಣದೊಳಗೆ ಎಂದೂ ಸೇರಿಸಬಾರದು” ಇದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಸಿತು!
“ಗುಳ್ಳೆ ನರಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಎಂದೂ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ ಬಾರದು” ಇದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಸಿತು!
“ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಬಾರದು” ಇದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಆದರೆ ಅವರ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ‌ಅವರನ್ನು ಮರೆಸಿತು!
ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ..

ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹುಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮವರ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗುವವಳು “ಸ್ತ್ರೀ”.
ಆದರೆ ನೀನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾಂಚಾಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ನೂರೆಂಟು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಾಸು ಕಾಸನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ “ಗುರು” ವನ್ನು ಮರೆತೆಯಲ್ಲಾ?
ಈಗ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಹಾಡು ಕೇಳು– ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿತೋ ಮನವು ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿತೋ .. ಎಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತಿಹುದೋ ಏಕೆ ನಿಲ್ಲದಾಯಿತೋ..
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುವ ಬಯಕೆ-ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಕುಣಿಯುತಲಿತ್ತು!
ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವರ ತುಳಿಯುತಲಿತ್ತು!
ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ..

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಂಚಾಣ ಈಗ ಇದ್ದರೂ “ಚಿತೆ” ಏರುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ!
ಉಳಿಯುವುದು ಧಾನ, ಧರ್ಮ, ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ..
ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿ?

ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಜೀವಗಳಿಗೆ, ಛಲವಿಲ್ಲದ ಕುಡಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರನ್ನು, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು.
ನಮ್ಮ ಸoಸ್ಥಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಹರಿಯುವ ನದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಷಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ.
ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಿದರೆ ದಡ ಸೇರಬಹುದೇ ಆ ಜೀವ?

ಅಯ್ಯೊ, ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರೆಯುವವರ ಕೈಗಳಿಗೆ, ಮಾತಾಡುವವರ ಬಾಯಿಗೆ “ಸತ್ಯ” ದ ಬಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾಗಲಿದೆ.
ಮಠದ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವ ವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ!
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮಗೀದೋ ಈ ಕೊನೆಯ ಮಾತು- ಅಳುವ ಕಡಲಲ್ಲಿ, ನಗೆಯ ದೋಣಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೇಲಿ ಬoದು ದಡ ಸೇರಲಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರವಾಹ ಬoದರೂ ಅಷ್ಟೇ!! ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರಿ!

ಕುವೆಂಪು ರವರ ಹಾಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ—
ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು ಇಂದು
“ಆ” ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ
ಅವತರಿಪ ಸತ್ಯಾವತಾರ!!

|| ಹರೇ ರಾಮ ||

~*~*~

28 Responses to ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಕುಣಿಯುತಲಿತ್ತು! : ಶ್ವೇತಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, US

 1. Ganapathi Hegde, Dharwad. (9740044427)

  Simply a beautiful write up made on research and investigation ! It has come like a guide, lesson, advise, caution for all future programmes and activities that we undertake. We must attempt to identify the rats and jackals and should not allow them to infiltrate at least in the coming days in the interest of our Samsthan. If some such persons already exist; they should be sent out without any hesitation. Sentiments of Smt. Shwetha Shastry (U. S. A) expressed herein are the sentiments and opinions of thousands and thousands of devoted and right thinking disciples of our Samsthan ! Hare Ram !!

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  Hareraama! Thank you Ganapathi anna :) I agree with you!

  [Reply]

 2. Pallavi

  Hareraama…lekhana thumba chennagidhe.kanchanadha aase iradhe iruva maanavane illa.nammella avashyakathegalige dhana beke beku.aadre dhanakkagi adharmadha haadhi hidiyabaradhu.dharmadha haadiyalle dhana sampaadhane madbeku.

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  Hareraama! Nimma maathu sathya!

  [Reply]

 3. ನಂದಜ

  ಹರೇ ರಾಮ

  ಲಕ್ಷಾ೦ತರ ಜನರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳಲಿ ತು೦ಬಿ ಬ೦ದ ನೋವಿನ ಅಶ್ರುವಿನ ಒ೦ದೊ೦ದು ಹನಿಯು ಶಾಪವಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕಳೆದರೂ ನೀಗದು,ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣು ಬ೦ದರಷ್ಡ್ಟೇ ಮುಕ್ತಿ

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  ಹರೇರಾಮ. ಹೌದು! ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ!

  [Reply]

 4. gopalakrishna k

  hare rama dayavittu mrs avara dwanisuruliyannu haakiri

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  ಹರೇರಾಮ. ಹೌದು ನಾನು ಕಾಯಿತಿದ್ದೇನೆ!

  [Reply]

 5. pakalakunja gopalakrishna bhat

  hare raama.

  [Reply]

 6. drdpbhat

  hareraama.
  ” hana kandare henavu baibiduthe” atma satha henagalu ee nambike dhroha maadida jana. aadashtu bega sathya saabithagi jailinalli koleyuvantagali.
  hareraama.

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  ಹರೇರಾಮ. ಹೌದು. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ!

  [Reply]

 7. k govinda bhat

  ನಿನ್ನಂತಜ ಸಾವಿರಾರು ತಾಯಂದಿರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಸ್ತ್ರೀಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬಆಶಯಗಳು

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  ತುoಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ತo0ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು! ನಾನು ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ!!

  [Reply]

 8. KM Prasad

  HARE RAAMA.

  [Reply]

 9. Pramod mudare

  Super.

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  Thank you! Hareraama

  [Reply]

 10. shivaramabhat dharmastala

  ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಳು ನೋವು ಸಂಕಟ ಮತ್ತುಗುರು ಪಿಠಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಅವಮಾನದಘೋರ ಅಪರಾದದಶಾಪ ಅವರ ವಂಶಕ್ಕುತಟ್ಟದೇ ಬಿಡದು

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  ಹೌದು.ಸತ್ಯ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ! ಹರೇರಾಮ..

  [Reply]

 11. Radhakrishna Hegde

  Dear Madam. Swetha

  My self, and my family very happy after seeing your write up, you have written is very true. It is to be agreed by all the people, other than people who done this. We will pray the god , they can realise, and appolozise with god and our swamyji. Hare Rama.

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  Thank you so much! Hareraama.

  [Reply]

 12. SUBRAHMANYA BHATKunhihitlUu

  HARE RAMA. Naavu Gurugala jotegiddeve.

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  Hareraama!

  [Reply]

 13. Ganapathy.k

  i never thought people will go to such a level to make money.disgusting

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  Vinasha Kaale Viprita Buddhi! Hareraama!

  [Reply]

 14. M.S.Bhat, Mumbai

  Hare Rama.

  [Reply]

 15. Subramanya

  gurugale , naavellaru nimma jothe sadaa iddeve…adene barali , ottige edurisona

  [Reply]

  Shwetha Shasthry Reply:

  Hareraama!

  [Reply]

 16. Laxman Shanbhag Kadtoka Sirsi

  Madida tappannu tiddikondu Sri Guruglige sharanagi munde intaha ghora tappannu punaha madadante Devaru avarige sadbudhi needali endu Bhagavantanalli prarthisuttene. Hareram.

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin