ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಪ್ರಭೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿ.
May the lord of light – Sun – bless us with brightness. Happy Makara Sankranthi

Facebook Comments