ಜೋಧ್-ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ “ರಾಮಕಥಾ ಪ್ರವಚನಮಾಲಿಕೆ”ಯ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ.

1.

2.

3.

4.

5.

More:
http://youtube.com/raamakatha

Facebook Comments