LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

Guru Needs a Guru

Author: ; Published On: ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 9th, 2011;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

During his wanderings, a Guru had gone to a nearby
village and had to stay there for a couple of days. He
asked one of his disciples to return to the ashram and fetch
a few things he needed. The disciple was troubled because
he had to cross the river in floods and reach the ashram. He
sought the guidance of the Guru. The Guru told him:
“ Do not worry, stand at the bank of the river and say aloud,
‘I surrender at the holy feet of my Guru’. The floods will
not harm you.”

The disciple followed the Guru’s instruction. It was a miracle.
The river made way for him to walk and the disciple reached
the ashram safely.

After a few days, the Guru himself had to cross the river and
go to his ashram on the other side. He remembered the advice
he had given to his disciple.

The Guru stood at the banks of the river and shouted: “Oh
river, I surrender at my holy feet, give me way.” As the
Guru walked into the river, there was no miracle to be
witnessed. The river continued to flow at great speed and the
Guru was swept away.

Why did the Guru fail and the disciple win?

The answer is simple. The disciple’s complete surrender at
the feet of his Guru saved him. But the Guru mistook the
disciple’s faith to be his own power. The Guru thought that
he was so powerful that he did not need any other spiritual
guide and hence got drowned.

Except God, everyone else needs a spiritual guide. Adi Guru
Shankaracharya too had a spiritual mentor. Even incarnations
like Shree Krishna and Shree Rama surrendered at the feet of
illustrious gurus.

13 Responses to Guru Needs a Guru

 1. Jayashree Neeramoole

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  ಜಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಗುರು ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಂದೂ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು…

  [Reply]

 2. Shriknat -Yelahanka

  Ohh Guruve, I am at your holy feet today…tomorrow and always…You are my guide and everything – be there a flood or troubled water or nothing.. I know nothing and jsut know that rest you will take care for me.

  [Reply]

 3. Ashwini

  ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸಾನಿಧ್ಯ..
  ಪಂಚತತ್ವಗಳ ಮೀರಿದ ಪರಮತತ್ವದ ಲಾಲಿತ್ಯ..

  ಸಹಜ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವು ವೇದಾಂತಸಾರ..
  ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಡಗಿಹುದು ಕರುಣಾವಾತ್ಸಲ್ಯದಮೃತಧಾರಾ..

  ಅನಿರ್ವಚನೀಯ..
  ಅವರ್ಣನೀಯ..
  ಅನುಭವವೇಧ್ಯ ..
  ಅಂತರಂಗದ ಆತ್ಮೀಯ ಸತ್ಯ.. ಗುರುವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ತತ್ವ.

  ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತರೂಪ ಗುರುವಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರದ ನಮನ.

  ಹರೇ ರಾಮ.

  [Reply]

 4. Krishnamurthy Hegde

  ಈ ಗುರುಬಣ್ಣನಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಲು ಸುಂದರ, ಮಧುರ
  ಇದುವೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಜಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ಅನುಭವದ ಸಾರ…

  [Reply]

 5. seetharama bhat

  ಹರೇರಾಮ್,

  ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಗುರು ವು ಬಣ್ಣನೆ ಗೆ ಸಿಗುವನೆ?
  ಕಣ್ಣೆದುರು ಸಿಗದಾ ಗುರುವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಹಿದರೆ ಸಿಗನೇ?
  ಕೈಗೆ ಸಿಗದಾ ಗುರುವು ಕೈ ಹಿಡಿದೆತ್ತನೇ?
  ಮಲಿನವಿಲ್ಲದೆ ಮನದಲಿದ್ದರೆ ಮರೆಯನಾ ಗುರುವು

  ಗುರುಬ್ಯೋನಮಃ

  [Reply]

 6. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ...

  I surrender at the Holy feet of my Guru…
  I surrender myself to you..
  Time is so scares and there is a long way to go.. i do not want to go in a wrong direction…


  log in ಆಗದೆಯೇ comment ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒೞೆಯದಾಯಿತು..
  ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ…
  ಧನ್ಯವಾದ

  [Reply]

 7. संದೇशः।

  ಹರೇರಾಮ..

  ‘ಆಜ್ಞಾಗುರುಣಾಂ ಹ್ಯವಿಚಾರಣೀಯ’ ‘ಗುರುದಾಸನಾಗು’ ಎಂಬ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನಂತ ನಮನಗಳು

  ಯಸ್ಯಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಹಮೇವಸರ್ವಂ।
  ಮಯ್ಯೆವ ಸರ್ವಂ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಂಚ॥
  ಇತ್ಥಂ ವಿಜಾನಾಮಿ ಸದಾತ್ಮರೂಪಂ।
  ತಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಂ ಪ್ರಣತೊಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ॥

  I surrender at the holy feet of my guru..

  [Reply]

 8. Shriknat -Yelahanka

  Agree with Mangluru….Mani… I now enjoy the liberty ink in wihtout login.

  [Reply]

 9. Vinod Hegde

  Appreciate the thought of the designers in giving the option “to comment without log-in”.

  [Reply]

 10. Jayashree Neeramoole

  Hare Rama,

  Really we have to appreciate the GREAT DESIGNER…

  [Reply]

 11. shwetha m shasthry

  ಇ೦ತಹ ಗುರುಪರ೦ಪರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನ೦ತ ನಮನಗಳು…..
  ನಮಗೆ 36 ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರುವುದರಿ೦ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯವೇಕೆ? ಅಲ್ಲವೇ?
  ಗುರುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತ೦ದೆ ತಾಯಿ…..
  ಗುರುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ೦ಧು-ಬಳಗ……
  ಸರ್ವವೂ ಗುರುವೇ………

  [Reply]

 12. subhas

  Guruvina gulaama naaguva tanaka doreyadanna mukuti….

  [Reply]

 13. gopalakrishna pakalakunja

  ಹರೇ ರಾಮ !

  ಅದೇ ಶ್ರೀ ಪಾದ ವೇ ಗತಿ…..ಪರಮ ಗತಿ !!

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin