LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

Wallpaper 15

Author: ; Published On: ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 10th, 2009;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

Wallpaper15

2 Responses to Wallpaper 15

 1. karthikshrikar

  Bliss Divine

  [Reply]

 2. shamukpb

  ಯಾರಿವನು ಯಾರಿವನು ಯಾರಿವನು ಯಾರು ?
  ಪೂರ್ಣಾನಂದ ,ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ
  ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ
  ಆನಂದ ಆನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ !

  ಈನಿನ್ನ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
  ಶಾಮು

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin