LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ಇಂದು – ೫.೧೨.೨೦೧೦

Author: ; Published On: ರವಿವಾರ, ದಶಂಬರ 5th, 2010;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೪೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೮

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯.೦೦ ಘಂಟೆ ಗೆ ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೆವೆ-ಪೊಲ್ ಮುಂದ್ರ,ಪುಷ್ಪಾಮದನ್ ಲಾಲ್,ನಿರ್ಮಲಝವರ ಸಹೊದರಿಯರು

೧೨.೧೫ – ೧೨.೪೫  –  ತೀರ್ಥ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೧೨-೪೫ – ೧.೩೦ – ಕನ್ನಯ ಗೋಶಾಲೆ ಭೇಟಿ
೨-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ – ಗೀತಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ

೭-೦೦ ರಿಂದ ಶ್ರಿಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin