ಸೂರ್ಯೋದಯ : ೦೬.೩೯
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ೦೫.೫೬
ತಿಥಿ :ಸಪ್ತಮಿ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ: ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಅರುಣಗಿರಿ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೦೨.೦೦ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೧೨.೦೦ ರಿಂದ ೦೫.೩೦  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮೊಕ್ಕಾಂ: ಡಿ. ಎಸ್. ಭಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
Facebook Comments