ದಿನಾಂಕ ೧೩-೧೦ ೨೦೧೦

ಸೂರ್ಯೋದಯ ೦೬ -೨೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೦೬-೦೯
ಪಕ್ಷ -ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ – ಷಷ್ಠಿ
ಭಿಕ್ಷೆ – ಆಲೋಖ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗಿರಿನಗರ
ಪಾದಪುಜೆ – ೧. ಡಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಗಿರಿನಗರ
೨. ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ್ ಭಟ್
೩ . ಸುಧೀಂದ್ರ ರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ-ಶ್ರೀ ಪರಿವಾರ ೩-೦೦ ರಿಂದ
ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ -ಶ್ರೀ ಚರಣ ಶಾಖೆ  ೩-೩೦ ರಿಂದ
Facebook Comments Box