LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ದಿನಾಂಕ:- ೧೬ /೧೨/೨೦೦೯ ದಿನಚರಿ

Author: ; Published On: ಬುಧವಾರ, ದಶಂಬರ 16th, 2009;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

||ಹರೇ ರಾಮ||

ಶಾ.ಶ ೧೯೩೨ ವಿರೋಧಿನಾಮಸಂವತ್ಸರ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ. ಹೇಮಂತ ಋತು. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ .

ಬುಧವಾರ . ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ . ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ    ಶೂಲಿ ನಾಮಯೋಗ  .ನಾಗವಾನ್  ಕರಣ .


ದಿನಾಂಕ:- ೧೬ /೧೨/೨೦೦೯

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೦೦ಗಂಟೆಯಿಂದ ೧೧೦೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ.ಭಿಕ್ಷ

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೧೧-೩೦ ರಿಂದ 12 -೩೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಭಿಕ್ಷಾಂಗ , ಪಾದಪೂಜೆಯ ಮಂಗಳಾರತಿ.

ರಾತ್ರಿ ೦೭.೦೦ ಗಂಟೆಯಿಂದ ೦೮.೦೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ.

೦೯.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ  ವಿಶ್ರಾಂತಿ


||ವಂದೇ ಗೋಮಾತರಂ||

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin