ಸೂರ್ಯೋದಯ : ೬.೫೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ೬.೧೦
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ತ್ರಯೋದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ : ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಂಡದಕುಳಿ. ಕುಂಭಾಶಿಯಲ್ಲಿ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೩೦ ರಿಂದ ೫.೦೦ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮೊಕ್ಕಾಂಗೆ
ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ.

Facebook Comments