ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೧೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೧
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಮೂರೂರು ವಲಯ
ಪಾದಪೂಜೆ ಸೇವೆ- ಚಂದಾವರ ವಲಯ
11.30 ರಿಂದ 1.30 ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ, “ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ” ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
2.00 ರಿಂದ 2.30 ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಮೂರೂರು ದತ್ತ ಭಟ್ಟ ಮನೆಗೆ
2.35 ರಿಂದ 4.15 ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾಗಿನ ಮನೆ (ದೊಡ್ಮನೆ ಹತ್ತಿರ)
4.30 ರಿಂದ5.15 ಪ್ರಯಾಣ ಭೇಟಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಕಾರಗೂಡು ಇವರ ಮನೆಗೆ
5.30 ರಿಂದ 5.45 ಪ್ರಯಾಣ ಭಾನ್ಕುಳಿ ಮಠ ಕ್ಕೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ- ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವ ಭಾನ್ಕುಳಿ ಮಠ

Facebook Comments