LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

04.06.2011

Author: ; Published On: ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 4th, 2011;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೦೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೦
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ತದಿಗೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ -ಶ್ರಿನಿಧಿ ಭಟ್ಟ ರಾಜಾಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಲಯ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೧-೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,
ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೨-೩೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ “ಹರೇರಾಮ ಸಂವಾದ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಮಲಕ್ಕ ಹಾಡಿದ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin