ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೩೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೫-೫೫
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ಥಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾ ಜೋಯ್ಸ್ , ಅಂಕರಕಣ
೧೨-೧೫ ರಿಂದ ೧-೧೫ ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
ಮುಕ್ಕಾಂ :- ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು
ವಿಶೇಷ :- ರಾತ್ರಿ  ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ
Facebook Comments Box