ಸೂರ್ಯೋದಯಃ 06.14
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ 06.32
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ಚತುರ್ದಶಿ

ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವಾಃ ಪುರಂದರ ಹೆಗಡೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
11.45 ರಿಂದ 12.30 – ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ – ರಾಘವೇಂದ್ರ , ಬನಂದಪಕೊಪ್ಪ

Facebook Comments