ಸೂರ್ಯೋದಯ 7.01

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.23

ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ-ಷಷ್ಠಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ

11.15 ರಿಂದ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥ,ಆಶೀರ್ವಚನ ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

12.30 ರಿಂದ 1.15 – ಮನೆ ಭೇಟಿ (ಪೋಲೀಸ್ ಮಧು ಮನೆ, ಭದ್ರಾವತಿ)

ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರಿ ಭಾರತಿ ಯೋಗಧಾಮ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು

Facebook Comments