ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೩೯
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಅಮವಾಸ್ಯೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಉದಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ[ಉಷಾ ಗಣಪ್ಪಯ್ಯ], ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್

೧೨-೧೫ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೪-೩೦ ರಿಂದ ೬-೦೦ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪೂಜೆ

Facebook Comments