Tour program of Shrimajjagadguru Shankaracharya Shree Shree Raghaveshwara Bharathi Swamiji of Shri Ramachandrapura Math for the Month of June 2012

Date

 

Place of Halt

01/6/2012

H.V. Rajeeva Vidyaranyapuram, Mysore (District)

02/6/2012

H.V. Rajeeva Vidyaranyapuram, Mysore

03/6/2012

H.V. Rajeeva Vidyaranyapuram, Mysore

04/6/2012

H.V. Rajeeva Vidyaranyapuram, Mysore

05/6/2012

H.V. Rajeeva Vidyaranyapuram, Mysore

06/6/2012

H.V. Rajeeva Vidyaranyapuram, Mysore

07/6/2012

H.V. Rajeeva Vidyaranyapuram, Mysore

08/6/2012

H.V. Rajeeva Vidyaranyapuram, Mysore

09/6/2012

Sri Chidananda Ashrama, Gubbi, Tumakur(District)

10/6/2012

Sri Ramashrama, Girinagar, bangalore

11/6/2012

Sukhada building( Rathiji’s Guest house), Mumbai

12/6/2012

Sukhada building (Rathiji’s Guest house), Mumbai

13/6/2012

Amruthadhara Goushala , Kolad, Raigad (District)

14/6/2012

Amruthadhara Goushala , Kolad

15/6/2012

Amruthadhara Goushala , Kolad

16/6/2012

Amruthadhara Goushala , Kolad

17/6/2012

Amruthadhara Goushala , Kolad

18/6/2012

Amruthadhara Goushala , Kolad

19/6/2012

Amruthadhara Goushala , Kolad

20/6/2012

Amruthadhara Goushala , Kolad

21/6/2012

G.S.Hegade, Andheri, Mumbai

22/6/2012

Sri Bharati College, Nantooru, Mangalore

23/6/2012

Kundapura

24/6/2012

Shambhulinga Joshi, Kallabbe, Kumta, Uttara Kannada (District)

25/6/2012

Ashoke, Gokarna , Uttara Kannada(District)

26/6/2012

Ashoke, Gokarna

27/6/2012

Ashoke, Gokarna

28/6/2012

Ashoke, Gokarna

29/6/2012

Ashoke, Gokarna

30/6/2012

Ashoke, Gokarna

 

 

Contact  Persons :

Sri Shriharsha Jois – 9449595203

Sri Raghavendra Madhyastha  – 9449595204

 

 

 

 


Facebook Comments