ಇಂದು ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ – 5 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ  ಸ್ಪಂದನ TVಯಲ್ಲಿ ವೀಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ.
ವೀಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು: ವಿದ್ವಾನ ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು  http://spandanatv.net/index.php   click ಮಾಡಿ.
Facebook Comments