ಮಾಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರವಚನದ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು hareraama.in ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲಾಗುವುದು.ಗುರುಬಂಧುಗಳು ಇದನ್ನು http://hareraama.in/raamakatha/ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Facebook Comments