DISHA DARSHI – Job portal for job seekers, in guidance of Sri Sri Raghaveshwara Bharati MahaSwamiji.

ಭವ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ಮುನ್ನುಡಿ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ. “ದಿಶಾದರ್ಶಿ” – ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.

Date: 27-Sep-2015
Place: Ramashrama – Girinagar
Blessings: Sri Sri Raghaveshwara Bharati MahaSwamiji

Disha Darshi : Inauguration 27-Sep-2015

Disha Darshi : Inauguration 27-Sep-2015

Facebook Comments