ದಿನಾಂಕ 7-ಅಗೋಸ್ತ್-2016 ರಂದು ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೋಕಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ – ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.

GouKatha 7-8-2016

GouKatha on 7-8-2016

 

Facebook Comments