ನವೆಂಬರ್ 30, ಡಿಸೆಂಬರ್ 01 ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 02 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ “ತುಂಬುಗನ್ನಡ ಶತಾವಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ” ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ.
(ಕೃಪೆ: ಪದ್ಯಪಾನ)

ಶತಾವಧಾನದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ:

Facebook Comments