ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗೆ ವ್ಯಾಸಪೂರ್ಣಿಮೆ / ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ – ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು.

ದಿನವಿಶೇಷ:ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಾರಂಭ

ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯಾ ।
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

#GuruPurnima

#GuruPurnima

 

Facebook Comments