ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦:

ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೆ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಗೋಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಕರೆಯ ವರದಿ, ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ:

ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦, ಬೆಂಗಳೂರು ಆವೃತ್ತಿ

ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦, ಬೆಂಗಳೂರು ಆವೃತ್ತಿ

(ಪೂರ್ಣಗಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)

Facebook Comments Box