ಕಾಲ: 29-ಮಾರ್ಚ್-2014

ದೇಶ: ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿವ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸಿ.ಡಿಗಳು: ಗುರುಕಥಾ ಕಿರಣ, ಧನ್ವಂತರೀ ಕಥಾ, ಗೋಕಥಾ

ಪುಸ್ತಕಗಳು: ವಿಷ್ಣು ಷಟ್ಪದೀ, ಕಥಾ ಮಂಗಲ

ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೃಪೆ:

ಪ್ರಕಾಶನ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು –  ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಪ್ರಕಾಶನ

invitation-lokarpana

Facebook Comments