ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೪೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೦೦
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ನವಮಿ
ಪಾದಪೂಜೆ-ಡಾ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ ಮೂರೂರು
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಮೂಲ ಮಠ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿ ಮೀಟಿಂಗ್
 

 

Facebook Comments