ಹರೇ ರಾಮ

ದಿನಾಂಕ:- /೧೨/೨೦೦೯

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦೦೦ಗಂಟೆಯಿಂದ ೧೨೦೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ.

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೧೨೦೦ ರಿಂದ ೦೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಪಾದುಕಾಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ.

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೦೦ಗಂಟೆಯಿಂದ ೩೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಮನೆಯವರ ಭೇಟಿ, ಮತ್ತು ಇತರೆ

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೩೦ ರಿಂದ ೩೦ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ.

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೩೦ ರಿಂದ ೦೦ ರವರೆಗೆ

ರತ್ನಾಗಿರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ರಾತ್ರಿ ೦೦ ರಿಂದ ೦೦ ರವರೆಗೆ

ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಭೆ, ರತ್ನಾಗಿರಿ.

ರಾತ್ರಿ ೦೦ ರಿಂದ

ಮೊಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಧೂಳೀ ಪೂಜೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಮೊಕ್ಕಾಂ ವಿಳಾಸ

ಗೋವಿಂದ ಬಾಯಿ,

ನಂಎಫ್/, ಎಮ್.ಆಯ್.ಡಿ.ಸಿ,ಮಿರ್ಜೋಲೆ,

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ರತ್ನಾಗಿರಿ.

ದೂರವಾಣಿ೦೯೪೨೩೨೯೧೪೩೬

————-೦೦೦೦೦೦————


Facebook Comments Box