ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬-೫೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೦೪
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಹೀರೊಹೊಂಡ ಶೋರೂಂ,ಮುಂಡಗೋಡು ಗೆ ಭೇಟಿ

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಭೆ

ಮುಕ್ಕಾಮ್- ಕೆ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ, ಮುಂಡಗೋಡು

Facebook Comments