ಸೂರ್ಯೋದಯ 7.00

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.26
ಪಕ್ಷ- ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಪದ್ಮನಾಭ ಶರ್ಮ ಇರಿಂಜಾಲುಕೊಡ
11.30 ರಿಂದ  ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ- ಸಮೂಹ ಮಠಂ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್

Facebook Comments