ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೨
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ತದಿಗೆ(ಅಕ್ಷಯ ತ್ರತಿಯ)
ಭಿಕ್ಷಾಸೆವೆ- ಪರಮೆಶ್ವರ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ ಹುಲಿಮಕ್ಕಿ ಬಿದ್ರಕಾನ್
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧-೩೦- ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ ,ಬಿದ್ರಕಾನ್ ವಲಯ ಸಭೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೩೦ ರಿಂದ ೪.೫೫ – ಮನೆ ಭೇಟಿಗಳು
೪-೫೫ ರಿಂದ ೫-೧೦- ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ನಾಗರಾಜ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಸಿದ್ದಾಪುರ

Facebook Comments