ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೧೮
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೩೧
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ನವಮಿ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨.೩೦ ರಿಂದ ೫.೩೦ – ರಾಮಕಥಾ
ಸ್ಥಳಃ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ
ಮುಕ್ಕಾಂ – ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ

Facebook Comments