ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೦೬.೧೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೦೬.೩೨
ಪಕ್ಷಃಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ದ್ವಾದಶಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವಾಃ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಸಾಗರ
ಮುಕ್ಕಾಂ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ – ಶ್ರೀ ಕೇಶವನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಕೋಗೋಡು

Facebook Comments