ಸೂರ್ಯೋದಯ 7.00

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.20

ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿಬಿದಿಗೆ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆಹೊಸಾಕುಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ

11.30 ರಿಂದ 12.00 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ

12.00 ರಿಂದ 2.30 ಪಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥ,ಸಭೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

ಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ಟ ಹಡಿನಬಾಳ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ

ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂಜಿ ಜಿ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಭಾತ ನಗರ, ಹೊನ್ನಾವರ

Facebook Comments Box