ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೦೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೫.೩೨
ಪಕ್ಷ- ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಪಂಚಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಮನೀಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೧೫ ರಿಂದ ೫.೩೦ “ಶ್ರೀ ರಾಮಕಥಾ”

Facebook Comments