ಸೂರ್ಯೊದಯ 7.01

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.21

ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ-ಚತುರ್ಥಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ವೆಂಕಟರಮಣ ವಾಸುದೇವ ಹೆಗಡೆ(ಪುಟ್ಟು ಹೆಗಡೆ)

11.30 ರಿಂದ 11.50- 1008 ಕಾಯಿ ಗಣಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ

11.50 ರಿಂದ 2.15 – ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕವಲಕ್ಕಿ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಸಭೆ

3.15 ರಿಂದ 3.40- ನಾರಾಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ (ಗೊಪಿ) ಕೆಳಗಿನಕೆರಿ, ಹಡಿನಬಾಳ ಮನೆ ಭೇಟಿ

3.45 ರಿಂದ 4.30- ಭೇಟಿ ನಾಗಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಅಂಬಿಗ ಇವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಸ್ಥಳ- ಖರ್ವಾ ಕೊರೆ

ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕಿ

Facebook Comments Box