ಸೂರ್ಯೋದಯ -೬.೦೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ -೬.೪೬
ಪಕ್ಷ- ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಸಪ್ತಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಕಿಳಿಂಗಾರು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ.(ಕೆ ಎನ್ ಭಟ್ಟ)
೧೧.೧೫ ರಿಂದ ೧.೦೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೧.೩೦ ರಿಂದ ೨.೩೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ
೩.೦೦ ರಿಂದ ಹೊಸನಗರ ಮೇಳ ಇವರಿಂದ ಸೇವೆ- ಆಟ(ಗೆಜ್ಜೆ ಬಿಡಿಸುವುದು)ಪ್ರಾರಂಭ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಮಾಣಿ ಮಠ ..ಪೆರಾಜೆ

Facebook Comments