ಹರೇ ರಾಮ


ಶಾ.ಶ ೧೯೩೨ ವಿರೋಧಿನಾಮಸಂವತ್ಸರ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ. ಹೇಮಂತ ಋತು. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ .

ಬುಧವಾರ. ಅಷ್ಟಮಿ. ಹುಬ್ಬಾನಕ್ಷತ್ರ . ಪ್ರೀತಿನಾಮ ಯೋಗ. ಬಾಲವ ಕರಣ.

ದಿನಾಂಕ:- /೧೨/೨೦೦೯

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೪೫ಯಿಂದ ೧೦೩೦ರವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦೩೦ ರಿಂದ ೧೦೪೫ರವರೆಗೆ

ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦೪೫ ರಿಂದ ೧೧೦೦ರವರೆಗೆ

ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಪಾದುಕಾಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೧೦೦ಯಿಂದ ೦೦ರವರೆಗೆ

ಬಾಂಬವಾಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೦೦ ರಿಂದ ೦೦ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ

ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಭೆ, ಬಾಂಬವಾಡೆ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩೦ ರಿಂದ ೩೦ ರವರೆಗೆ

ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩೦ ರಿಂದ ೪೫ ರವರೆಗೆ

ಧೂಳೀ ಪೂಜೆ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೦೦ ರಿಂದ ೦೦ರವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ.

೩೦ ರಿಂದ ೦೦ ರವರೆಗೆ

ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಭೆ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ

೦೦ಯಿಂದ

ಮೊಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಮೊಕ್ಕಾಂ ವಿಳಾಸ

BHASKAR RAO

Modarch apartment

Rukmini nagar

Waichal Road

NearPatil’s Gas

kollapur

ದೂರವಾಣಿ – 09422413750


Facebook Comments Box