LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Author: ; Published On: ರವಿವಾರ, ಜುಲಾಯಿ 9th, 2017;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಹರೇರಾಮ

ವನ್ದೇ ಗುರೂಣಾಮ್ ಚರಣಾರವಿನ್ದೇ

ಸನ್ದರ್ಶಿತಸ್ವಾತ್ಮ ಸುಖಾವಬೋಧೇ |

ಜನಸ್ಯಯೇ ಜಾಂಗಲಿಕಾಯ ಮಾನೇ

ಸಂಸಾರ ಹಾಲಾಹಲ ಮೋಹ ಶಾಂತ್ಯೈ ||

ಅಜ್ಞಾನ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರುಜ್ಯೋತಿಗೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ನಮನಗಳು..

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin