ಮೂರೂರು (ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು, ಕರ್ನಾಟಕ):
ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ಹವ್ಯಕ ಮಂಡಲಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೂರೂರಿನ “ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ” ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಕಥೆಯ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

Facebook Comments