ದಿನಾಂಕ 19/10/2013 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧನ್ವಂತರಿ ಕಥಾದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು.

Facebook Comments